Dr. Bojan Kozomara

Tabela sadržaja

“Bioničko oko” omogućava djelimično vraćanje vida

U posljednje vrijeme mnogo se radi na inovacijama koje bi mogle dovesti do izlječenja sljepila. Jedna od njih je i “vještačka mrežnjača”, odnosno niz elektroda implantiranih na poleđini oka, koja omogućava djelimično vraćanje vida osobama koje su potpuno slijepe. U studiji u kojoj je učestvovalo 15 slijepih osoba koje su imale implant na najmanje tri mjeseca, 10 pacijenata koji su naknadno testirani bili su u stanju da identifikuju pravac kretanja objekta.

Ovi rezultati daju novu nadu mnogim ljudima sa degenerativnim bolestima mrežnjače. Više od dva miliona ljudi u Americi pati od očnih bolesti kao što su retinitis pigmentoza i makularna degeneracija i brzo gube vid, budući da su nervne ćelije koje detektuju svijetlost uništene zbog starosti ili bolesti, a za koje lijek još uvijek nije nađen.

U tom smislu, istraživači su se bavili uništenim ćelijama. Svaki učesnik u eksperimentu je dobio par naočala sa malim kompjuterom. Kompjuter je obrađivao video slike iz kamere i prenosio podatke na implantirane elektrode na mrežnjači. Kada su ispitanici “pogledali” na monitor sa žutim pločicama koje prelaze preko crnog ekrana, elektrode koje su bile u sadejstvu sa pokretnim pločicama stimulisale su ćelije u oku, stvarajući tačke svjetlosti u njihovom vidnom polju.

Otkriveno je da je većina učesnika studije u stanju da bolje odredi pravac kretanja pločica kada koristi sistem “vještačke mrežnjače”, nego što je to slučaj bez sistema. Drugim riječima, ovaj novi sistem omogućava većini slijepih ljudi da identifikuju pravac kretanja nekog objekta, što nisu mogli da urade bez istog. U toku su međunarodna klinička ispitivanja sistema proteza, a do danas je trideset i dvoje slijepih ljudi je dobilo ovaj implant.

doktor medicine, specijalista oftamologije at Klinika Svjetlost, Banja Luka | Website | + posts

Još od ranog djetinjstva bio sam oduševljen oftalmologijom, za mene najljepšom granom medicine. Pošto sam ujedno bio i dijete profesora oftalmologije, za mene je put moje karijere bio sasvim jasan i vidljiv. Nakon završetka srednje škole i uspešnog okončanja studija na Medicinskom fakultetu Banja Luka, radio sam sve što je bilo moguće kako bih se jednog dana mogao zvati i „oftalmologom.“ Sreća mi se osmijehnula, te sam nedugo po završteku studija dobio specijalizaciju iz oftalmologije u Kliničkom centru Banja Luka.

Trud i rad svakog ambicioznog i vrijednog studenta je bezvrijedan ako uz njega nije talentovan, požrtvovan i nesebičan mentor. U mom slučaju, to su bila dvojica ljudi koji su mi omogućili da u profesionalnom smislu postanem ovo što danas jesam. Prva osoba je moj pokojni otac, koji mi nije samo prenio ljubav prema oftalmologiji, nego je bio i najveća podrška mojoj karijeri. Druga osoba je moj „drugi otac“, prof. Nikica Gabrić, osnivač i vlasnik Klinika Svjetlost. On me je učio ne samo oftalmologiji i najnovijim vještinama, nego i filozofiji i psihologiji života. Zahvaljujući njemu, danas sam ne samo bolji oftalmolog, nego i bolji čovjek.

Liječenje bolesti oka nije uvijek lako, ali je sigurno uvijek interesantno. Živjeti i raditi u zemlji u razvoju i regionu punom izazova nije nikada bez uzbuđenja. Stoga sa ponosom mogu da kažem da sam bio dio tima koji je, sada već davne 2008. godine, prvi put izveo operaciju laserske korekcije dioptrije u Bosni i Hercegovini. Danas su refraktivne hirurške procedure, kao što su LASIK, Epi-LASIK, PRK i LASEK dio moje svakodnevne rutine i istinski nikada ne bih mogao biti srećniji zbog toga.

Osim mojih svakodnevnih stručnih i naučnih aktivnosti, uživam i u menadžerskim poslovima. Već skoro osam godina na čelu sam Klinike Svjetlost u Banjaluci. Svi moji saradnici, doktori i medicinske sestre, su vrijedni mladi ljudi na koje sam svaki dan sve više ponosan.