Dr. Bojan Kozomara

Tabela sadržaja

Budućnost liječenja glaukoma

Već nekoliko decenija naučnici pokušavaju otkriti adekvatan vid liječenja, ili barem dovoljno dobre kontrole intraokularnog pritiska kod pacijenata sa glaukomom.

Stoga je u toku istraživanje na polju implanta koji bi funkcionisao kao mikrofluidni sistem, a koji bi stabilizovao intraokularni pritisak. Ovaj implant bi se mogao koristiti ne samo za kontrolu i smanjenje pritiska kod glaukoma, nego i kod pacijenata sa ftizom bulbusa, odnosno onih čije je oko manje nego normalno i koji imaju smanjenje očnog pritiska ispod najniže dozvoljene granice.

Najvažniji dio ovog sistema je pumpa čija funkcija se zasniva na aktivaciji nekoliko senzora, zatim baterije i telemetrijskog modula za prenos podataka. Kompletan sistem se može bezbolno pričvrstiti za očnu jabučicu, a kapacitet ove pumpe je 30 mikrolitara/sekundi, što zadovoljava pritisak ljudskog oka.

U zavisnosti od vrste bolesti, ova pumpa može dodavati tečnost u oko ili odstranjivati očnu vodicu van oka. Očekuje se da će ovaj implant koristiti prirodni drenažni sistem oka, tako da se na oku ne bi formiralo ožiljno tkivo. Redovnim monitoringom od strane oftalmologa zapremina se može postaviti na željeni nivo cirkulacije tečnosti.

U budućnosti se planira kombinovanje pumpe i intraokularnog senzora, tako da bi tečnost mogla biti regulisana automatski.

doktor medicine, specijalista oftamologije at Klinika Svjetlost, Banja Luka | Website | + posts

Još od ranog djetinjstva bio sam oduševljen oftalmologijom, za mene najljepšom granom medicine. Pošto sam ujedno bio i dijete profesora oftalmologije, za mene je put moje karijere bio sasvim jasan i vidljiv. Nakon završetka srednje škole i uspešnog okončanja studija na Medicinskom fakultetu Banja Luka, radio sam sve što je bilo moguće kako bih se jednog dana mogao zvati i „oftalmologom.“ Sreća mi se osmijehnula, te sam nedugo po završteku studija dobio specijalizaciju iz oftalmologije u Kliničkom centru Banja Luka.

Trud i rad svakog ambicioznog i vrijednog studenta je bezvrijedan ako uz njega nije talentovan, požrtvovan i nesebičan mentor. U mom slučaju, to su bila dvojica ljudi koji su mi omogućili da u profesionalnom smislu postanem ovo što danas jesam. Prva osoba je moj pokojni otac, koji mi nije samo prenio ljubav prema oftalmologiji, nego je bio i najveća podrška mojoj karijeri. Druga osoba je moj „drugi otac“, prof. Nikica Gabrić, osnivač i vlasnik Klinika Svjetlost. On me je učio ne samo oftalmologiji i najnovijim vještinama, nego i filozofiji i psihologiji života. Zahvaljujući njemu, danas sam ne samo bolji oftalmolog, nego i bolji čovjek.

Liječenje bolesti oka nije uvijek lako, ali je sigurno uvijek interesantno. Živjeti i raditi u zemlji u razvoju i regionu punom izazova nije nikada bez uzbuđenja. Stoga sa ponosom mogu da kažem da sam bio dio tima koji je, sada već davne 2008. godine, prvi put izveo operaciju laserske korekcije dioptrije u Bosni i Hercegovini. Danas su refraktivne hirurške procedure, kao što su LASIK, Epi-LASIK, PRK i LASEK dio moje svakodnevne rutine i istinski nikada ne bih mogao biti srećniji zbog toga.

Osim mojih svakodnevnih stručnih i naučnih aktivnosti, uživam i u menadžerskim poslovima. Već skoro osam godina na čelu sam Klinike Svjetlost u Banjaluci. Svi moji saradnici, doktori i medicinske sestre, su vrijedni mladi ljudi na koje sam svaki dan sve više ponosan.