Dr. Bojan Kozomara

Tabela sadržaja

INTRAOKULARNI STENTOVI I PROSTAGLANDINI U TERAPIJI GLAUKOMA

Glaukom, kao hronično oboljenje oka, i dalje predstavlja enigmu i nerješiv problem u većini slučajeva. Međutim, mnogo je istraživanja koja se upravo bave jednim ciljem, a to je pokušaj trajnog snižavanja intraokularnog pritiska i rješavanja glaukoma.

U posljednjim studijama pokazano je da tzv. trabekularni mikro-bajpas stentovi dovode do značajnog snižavanja intraokularnog pritiska kod većine ispitanika, podjednako dobro kao i prostaglandinska topikalna terapija.
Iako antihipertenzivni, odnosno antiglaukomski lijekovi, pomažu većini pacijenata sa glaukomom otvorenog ugla, neki od njih s vremenom postaju intolerantni na kapi, te se javlja ozbiljan problem kontrole pritiska u oku. Za ove pacijente traže se alternativna rješenja, a jedno i ujedno najčešće je hirurgija glaukoma, odnosno implantacija intraokularnih trabekularnih stentova.
U Sjedinjenim Američkim Državama dozvoljena je implantacija trabekularnih mikro-bajpas stentova, ali samo u kombinaciji sa operacijom katarakte. Da bi se ocijenio efekat ovih implantata, urađena je studija na 50 očiju pacijenata kojima je implantiran stent i 48 očiju onih kojima je glaukom liječen prostaglandinskim kapima. U obe grupe pacijenata dijagnostikovan je dekompenzovani glaukom otvorenog ugla, pseudoeksfolijativni glaukom, ili mogućnost za nastanak okularne hipertenzije, a vrijednosti intraokularnog pritiska su se kretale od 21 do 40 mmHg. Prilikom implantacije titanijumskih stentova korištena je klasična hirurška tehnika, gdje su u svako oko stentovi implantirani kroz trabekularnu mrežu u Schlemm-ov kanal radi poboljšanja oticanja očne vodice iz oka.
Tokom perioda praćenja od 2 godine primjećeno je da je smanjenje intraokularnog pritiska bilo veće u grupi pacijenata sa stentom nego kod pacijenata koji su i dalje koristili prostaglandinske kapi; 4 oka u stent-grupi i 2 oka i prostaglandinskoj grupi izgubila su neznatne vrijednosti od svoje najbolje korigovane vidne oštrine na daljinu. Takođe, samo 5 pacijenata iz stent-grupe i 7 iz prostaglandinske grupe bilo je prinuđeno na dodatnu antiglaukomsku terapiju. Nisu zabilježene intraoperativne ili postoperativne komplikacije kod pacijenata u stent-grupi.
Podaci dobijeni najnovijim studijama upravo ukazuju na činjenicu da podjednaka efikasnost hirurgije i medikamentoznog pristupa liječenju glaukoma otvara vrata mogućnosti da hirurgija u skorijoj budućnosti postane metoda izbora za glaukomske pacijenate.
doktor medicine, specijalista oftamologije at Klinika Svjetlost, Banja Luka | Website | + posts

Još od ranog djetinjstva bio sam oduševljen oftalmologijom, za mene najljepšom granom medicine. Pošto sam ujedno bio i dijete profesora oftalmologije, za mene je put moje karijere bio sasvim jasan i vidljiv. Nakon završetka srednje škole i uspešnog okončanja studija na Medicinskom fakultetu Banja Luka, radio sam sve što je bilo moguće kako bih se jednog dana mogao zvati i „oftalmologom.“ Sreća mi se osmijehnula, te sam nedugo po završteku studija dobio specijalizaciju iz oftalmologije u Kliničkom centru Banja Luka.

Trud i rad svakog ambicioznog i vrijednog studenta je bezvrijedan ako uz njega nije talentovan, požrtvovan i nesebičan mentor. U mom slučaju, to su bila dvojica ljudi koji su mi omogućili da u profesionalnom smislu postanem ovo što danas jesam. Prva osoba je moj pokojni otac, koji mi nije samo prenio ljubav prema oftalmologiji, nego je bio i najveća podrška mojoj karijeri. Druga osoba je moj „drugi otac“, prof. Nikica Gabrić, osnivač i vlasnik Klinika Svjetlost. On me je učio ne samo oftalmologiji i najnovijim vještinama, nego i filozofiji i psihologiji života. Zahvaljujući njemu, danas sam ne samo bolji oftalmolog, nego i bolji čovjek.

Liječenje bolesti oka nije uvijek lako, ali je sigurno uvijek interesantno. Živjeti i raditi u zemlji u razvoju i regionu punom izazova nije nikada bez uzbuđenja. Stoga sa ponosom mogu da kažem da sam bio dio tima koji je, sada već davne 2008. godine, prvi put izveo operaciju laserske korekcije dioptrije u Bosni i Hercegovini. Danas su refraktivne hirurške procedure, kao što su LASIK, Epi-LASIK, PRK i LASEK dio moje svakodnevne rutine i istinski nikada ne bih mogao biti srećniji zbog toga.

Osim mojih svakodnevnih stručnih i naučnih aktivnosti, uživam i u menadžerskim poslovima. Već skoro osam godina na čelu sam Klinike Svjetlost u Banjaluci. Svi moji saradnici, doktori i medicinske sestre, su vrijedni mladi ljudi na koje sam svaki dan sve više ponosan.