Dr. Bojan Kozomara

Tabela sadržaja

Istraživanje dužice oka

Struktura mikrovaskulature ili krvnih sudova u dužici može igrati važnu ulogu u smanjivanju učestalosti očnih bolesti kao što su glaukom ili katarakta. Nedavno sprovedeno istraživanje je imalo za cilj da ispita ulogu mikrovaskulature dužice i njenog endotela, sloja ćelija koje oblažu krvne sudove.

Dužica je jedino vaskulatorno tkivo (koje se sastoji od krvnih sudova) u prednjoj komori oka, uronjeno u očnu vodicu i okruženo sa nekoliko avaskularnih tkiva (bez krvnih sudova), uključujući rožnjaču, trabekularnu mrežu i sočivo.

Trabekularna mreža je poznata kao ključna struktura u patogenom procesu (glaukomu), a sočivo je dio koji postane neproziran, kada ljudi dobiju kataraktu. Svaka blokada ili bilo koja disfunkcija trabekularne mreže bi smanjila curenje vodice, što bi dovelo do visokog očnog pritiska, što je glavna oznaka glaukoma.

Istraživači su ubrizgali tečnosti kroz cilijarnu arteriju u oči 11 svinja i proučavali krvne sudove dužice, njihovu distribuciju, redoslijed i endotelijalne karakteristike. Koristili su mikropipetu za ubacivanje tečnosti u krvni sud, a drugi kraj pipete je bio povezan sa pumpom, koja je korišćena za kontrolu protoka i za ubrizgavanje tečnosti u oko.

Ovom metodom uspjeli su da izbace krvne ćelije i da ubrizgaju srebro-nitrat. Srebro-nitrat otkriva krvne sudove i obrasce ćelije. Smješta se u intracelularne praznine i pretvara iz žutog u crno nakon izlaganja jakom svjetlu, čineći da krvni sudovi i sistemi endotelijalnih ćelija budu vidljivi pod mikroskopom. Oni su odredili veliku gustinu mikrovaskulature dužice, i neobičan obrazac distribucije krvnih sudova.

Svi ovi nalazi sugerišu da iris ima visoku stopu protoka krvi i sposobnost za dovoljnu razmjenu hranljivih i otpadnih materija između krvotoka i stroma. Ranije je potvrđeno da su promjene u gradijentima pritiska kiseonika i oksidativnog stresa glavni patogeni faktor za kataraktu i glaukom. Mikrovaskulatura dužice je glavni izvor kiseonika za avaskularna tkiva u prednjoj komori, što navodi naučnike da vjeruju da igra ključnu ulogu u održavanju ravnoteže kiseonika.

Istraživači ističu da bi bilo kakav zastoj u procesu razmjene otpada ugrozilo sočivo i trabekularnu mrežu, ključne strukture u nastanku katarakte i glaukoma.

doktor medicine, specijalista oftamologije at Klinika Svjetlost, Banja Luka | Website | + posts

Još od ranog djetinjstva bio sam oduševljen oftalmologijom, za mene najljepšom granom medicine. Pošto sam ujedno bio i dijete profesora oftalmologije, za mene je put moje karijere bio sasvim jasan i vidljiv. Nakon završetka srednje škole i uspešnog okončanja studija na Medicinskom fakultetu Banja Luka, radio sam sve što je bilo moguće kako bih se jednog dana mogao zvati i „oftalmologom.“ Sreća mi se osmijehnula, te sam nedugo po završteku studija dobio specijalizaciju iz oftalmologije u Kliničkom centru Banja Luka.

Trud i rad svakog ambicioznog i vrijednog studenta je bezvrijedan ako uz njega nije talentovan, požrtvovan i nesebičan mentor. U mom slučaju, to su bila dvojica ljudi koji su mi omogućili da u profesionalnom smislu postanem ovo što danas jesam. Prva osoba je moj pokojni otac, koji mi nije samo prenio ljubav prema oftalmologiji, nego je bio i najveća podrška mojoj karijeri. Druga osoba je moj „drugi otac“, prof. Nikica Gabrić, osnivač i vlasnik Klinika Svjetlost. On me je učio ne samo oftalmologiji i najnovijim vještinama, nego i filozofiji i psihologiji života. Zahvaljujući njemu, danas sam ne samo bolji oftalmolog, nego i bolji čovjek.

Liječenje bolesti oka nije uvijek lako, ali je sigurno uvijek interesantno. Živjeti i raditi u zemlji u razvoju i regionu punom izazova nije nikada bez uzbuđenja. Stoga sa ponosom mogu da kažem da sam bio dio tima koji je, sada već davne 2008. godine, prvi put izveo operaciju laserske korekcije dioptrije u Bosni i Hercegovini. Danas su refraktivne hirurške procedure, kao što su LASIK, Epi-LASIK, PRK i LASEK dio moje svakodnevne rutine i istinski nikada ne bih mogao biti srećniji zbog toga.

Osim mojih svakodnevnih stručnih i naučnih aktivnosti, uživam i u menadžerskim poslovima. Već skoro osam godina na čelu sam Klinike Svjetlost u Banjaluci. Svi moji saradnici, doktori i medicinske sestre, su vrijedni mladi ljudi na koje sam svaki dan sve više ponosan.