Dr. Bojan Kozomara

Tabela sadržaja

Korekcija staračke dalekovidnosti

Presbyopia se definiše kao progresivno smanjenje mogućnosti za jasan vid bližih predmeta. Sama riječ vodi porijeklo od grčke riječi “Presbys”, što znači “pokušati vidjeti kao stariji čovjek.”

Ovo stanje oka se smatra normalni starenjem organizma, a tradicionalno se koriguje povremenim nošenjem naočala za blizinu, tačnije prilikom pisanja, čitanja, ili obavljanja drugih aktivnosti koje zahtijevaju jasan vid na maloj udaljenosti. Dioptrija se obično propisuje poslije 45 godine života, a korekcija počinje sa +0.75 D sfere kod većine pacijenata. Ista se mijenja svakih 1-1.5 godinu, a promjena dioptrije se završava u 65. godini sa +3.50 D ili +4.00 D sfere.

Hirurška korekcija staračke dalekovidnosti

Za sve one koji su primorani da nose naočale za blizinu, a koji ujedno traže alternativna rješenja i mogućnosti trajne korekcije ove vrste dioptrije, postoji nekoliko hirurških metoda koje se mogu uzeti u obzir. Ove metode uključuju posebne vrste laserske korekcije dioptrije na blizinu, implantaciju posebno dizajniranih “umetaka” u tkivo rožnjače oka, tzv. “corneal inlays”, te ugradnju multifokalnih intraokularnih sočiva na mjesto prirodnog očnog sočiva. Izbor hriruške metode zavisi od životnog stila pacijenta i očekivanih rezultata, finansijskih mogućnosti, kao i kliničkog nalaza na oku.

Implantacija multifokalnih sočiva

Zamjena prirodnog očnog sočiva multifokalnim intraokularnim sočivom trenutno je najpopularnija i najzastupljenija metoda korekcije dioptrije na blizinu kod nas i u svijetu. Naime, ista moderna tehnologija koja se koristi prilikom operacije katarakte (mrene), a koja se pokazala izrazito uspješnom i efikasnom, koristi se i prilikom ugradnje multifokalnog sočiva, odnosno kod “refractive lens exchange.” Jedina razlika je zapravo u vrsti sočiva koje se implantira, te se kod većine pacijenata sa kataraktom ugrađuje monofokalno sočivo, što posljedično implicira potrebu za nošenjem naočala za čitanje i nakon operacije, dok multifokalna sočiva koriguju i ovu vrstu dioptrije. Najveća prednost ugradnje multifokalnih sočiva jeste zapravo njena trajnost, odnosno nakon ove operacije pacijenti su u preko 90% slučajeva nezavisni od naočala za blizinu doživotno, tako da nije potrebna bilo kakva dodatna hirurška korekcija.

Hirurgija staračke dioptrije na blizinu u modernoj oftalmologiji je maksimalno personalizovana, te se za svakog pacijenta ponaosob određuje vrsta i karakteristike sočiva koje će se implantirati. Tako se posebna pažnja obraća na to da li pacijent više čita ili radi za računarom, koliko vremena provodi u vožnji automobila, da li obavlja poslove koji zahtijevaju izrazitu preciznost, i slično.

Symfony IOL: odnos dubine fokusa i mutifokalnosti

U junu 2014. godine američka kompanija Abbott je predstavila najmodernije multifokalno sočivo dostupno na tržištu koje nosi naziv Symfony IOL. 
Zapravo se radi o potpuno novom dizajnu optičkog dijela sočiva, tzv. “echelette” dizajnu, koji ustvari predstavlja specifičan način prelamanja svjetlosnih zraka kroz sočivo, a samim tim i kroz optički dio oka. Tri su osnovna poboljšanja ovog modela u odnosnu na prethodne implantate ove vrste; prvo, povećana je dubina fokusa, što omogućava korekciju sve tri dioptrije podnednako, odnosno i dioptrije na daljinu, srednju daljinu (ekran računara, kontrolna tabla automobila) i blizinu; drugo, povećana je kompenzacija hromatskih aberacija između kratkih plavih i dužih crvenih talasa spektra, što daje maksimalan kvalitet slike koju oko gleda; i treće, korigovane su sferne aberacije višeg reda koje takođe mogu uticati na kvalitet slike.

Vrijeme tehnološkog napretka u kojem živimo traži od nas i mnogo brži tempo života. U isto vrijeme, svi težimo pronalasku eliksira mladosti kako bismo što duže ostali vitalni, zdravi i podmlađeni. Multifokalna sočiva se mogu smatrati jednim malim dijelom ovog eliskira, jer brzo, efikasno i doživotno rješavaju jedan dio problema starijih osoba, a to su naočale za čitanje.

doktor medicine, specijalista oftamologije at Klinika Svjetlost, Banja Luka | Website | + posts

Još od ranog djetinjstva bio sam oduševljen oftalmologijom, za mene najljepšom granom medicine. Pošto sam ujedno bio i dijete profesora oftalmologije, za mene je put moje karijere bio sasvim jasan i vidljiv. Nakon završetka srednje škole i uspešnog okončanja studija na Medicinskom fakultetu Banja Luka, radio sam sve što je bilo moguće kako bih se jednog dana mogao zvati i „oftalmologom.“ Sreća mi se osmijehnula, te sam nedugo po završteku studija dobio specijalizaciju iz oftalmologije u Kliničkom centru Banja Luka.

Trud i rad svakog ambicioznog i vrijednog studenta je bezvrijedan ako uz njega nije talentovan, požrtvovan i nesebičan mentor. U mom slučaju, to su bila dvojica ljudi koji su mi omogućili da u profesionalnom smislu postanem ovo što danas jesam. Prva osoba je moj pokojni otac, koji mi nije samo prenio ljubav prema oftalmologiji, nego je bio i najveća podrška mojoj karijeri. Druga osoba je moj „drugi otac“, prof. Nikica Gabrić, osnivač i vlasnik Klinika Svjetlost. On me je učio ne samo oftalmologiji i najnovijim vještinama, nego i filozofiji i psihologiji života. Zahvaljujući njemu, danas sam ne samo bolji oftalmolog, nego i bolji čovjek.

Liječenje bolesti oka nije uvijek lako, ali je sigurno uvijek interesantno. Živjeti i raditi u zemlji u razvoju i regionu punom izazova nije nikada bez uzbuđenja. Stoga sa ponosom mogu da kažem da sam bio dio tima koji je, sada već davne 2008. godine, prvi put izveo operaciju laserske korekcije dioptrije u Bosni i Hercegovini. Danas su refraktivne hirurške procedure, kao što su LASIK, Epi-LASIK, PRK i LASEK dio moje svakodnevne rutine i istinski nikada ne bih mogao biti srećniji zbog toga.

Osim mojih svakodnevnih stručnih i naučnih aktivnosti, uživam i u menadžerskim poslovima. Već skoro osam godina na čelu sam Klinike Svjetlost u Banjaluci. Svi moji saradnici, doktori i medicinske sestre, su vrijedni mladi ljudi na koje sam svaki dan sve više ponosan.