Dr. Bojan Kozomara

Tabela sadržaja

Laserska operacija katarakte

Svijet moderne tehnologije svakodnevno donosi nezaobilazne novosti. Takav je slučaj i sa oftalmologijom, granom medicine koja najbrže ustvaja upravo nove tehnologije.

Čak i kada se radi o operaciji katarakte, oftalmolozi smatraju da se i na ovom polju može učiniti više, a cilj svih je zadovoljan pacijent. Naravno da je vidna oštrina poslije operacije izuzetno važna, ali je manje cijenjena ukoliko pacijent napusti kliniku nezadovoljan.

Kao hirurzi, moramo jasno definisati pacijentove želje i potrebe kada je u pitanju postoperativna vidna oštrina, a tek nakon toga da procijeniti da li imamo adekvatne mogućnosti i da ih ostvarimo. Sa napretkom tehnologije i na polju hirurgije katarakte, današnje mogućnosti su mnogo veće, te se pacijentima mogu ponuditi ne samo bolja intraokularna sočiva i laserska korekcija rezidualne dioptrije, nego i laserska operacija mrene.

Porast upotrebe lasera u hirurgiji katarakte

U svijetu se svakim danom pokazuje sve veća potreba za laserskom hirurgijom katarakte, što pokazuju i podaci iz literature. Naime, u 2005. godini publikovan je samo jedan naučni rad na ovu temu, dok ih je 2013. godine bilo čak 88. U ovim studijama pokazano je da laserska operacija kararakte može poboljšati ishod operacije, posebno na polju kapsulorekse i centracije intraokularnog sočiva, lučnih rezova kod limbalnih relaksacionih incizija i fragmentacije sočiva sa mrenom.

Centracija kapsulorekse je ključna za odličan ishod vidne oštrine postoperativno. Podsjećanja radi, kapsuloreksa zapravo predstavlja otvaranje prednje površine očnog sočiva čiji se sadržaj, a ujedno i mrena, nalazi upravo u kapsularnoj vreći. U posljednjim naučnim publikacijama utvrđeno je da je centracija kapsulorekse bolja kada je urađena laserom nego manuelno, te da je stabilnost intraokularnog sočiva mnogo veća. Istina, i dalje se među hirurzima vodi polemika o tome da li će adekvatna centracija sočiva u kapsularnoj vreći dovesti i do boljeg ishoda vidne oštrine poslije operacije. Ove studije ipak zahtijevaju više vremena i mnogo veći uzorak ispitanika.

oftamoloski pregled, doktor i pacijent
Oftamoloski pregled

Limbalne relaksacione incizije

Kod osoba sa astigmatizmom, odnosno nepravilnom zakrivljenošću rožnjače, u modernoj hirurgiji katarakte danas se koriguje i astigmatizam. Postoji nekoliko načina za korekciju astigmatizma, a to su prije svega torična intraokularna sočiva, laserska korekcija astigmatizma nakon operacije katarakte, ili limbalne relaksacione incizije.

U okviru laserske operacije katarakte, moduli aparata mogu se podesiti tako da na tačno određenim i precizno urađenim incizijama na limbusu rožnjače dođe do korekcije astigmatizma. Hirurg dodatno može da podesi ne samo mjesta na kojima će se napraviti incizije, nego i dubinu incizije na osnovu individualnih karakteristika svakog pacijenta. Studije su pokazale da je preciznost i uspješnost limbalnih incizija za 20-30% bolja kada su urađene laserom nego manuelno.

Fragmentacija očnog sočiva

Još jedna odlična osobina laserske operacije katarakte jeste i fragmentacija očnog sočiva, odnosno parčanje mrene. Naime, kod fakoemulzifikacije mrena se razbija uz pomoć ultrazvučnih talasa koji komadaju zamućeno očno sočivo u manje partikule, a isti se odstranjuju iz oka kroz fako sondu. Gušće mrene zahtijevaju apliciranje više ultrazvučne snage, što često dovodi do edema rožnjače i sporijeg postoperativnog oporavka.

U nekim slučajevima, laserska fragmentacija mrene dozvoljava hirurgu da je odstrani iz oka bez ikakve upotrebe ultrazvuka, čime je postoperativni oporavak sveden na sate, a ne na dane.

Nekoliko nedostataka laserske operacije katarakte

Kao i svaka druga moderna tehnologija, tako i laser u hirurgiji katarakte ima svoje nedostatke. Prije svega, radi se o skupoj i za mnoge i dalje nedostižnoj tehnologiji, koja drastično poskupljuje cijenu operacije. Nadalje, prolongirano je i vrijeme trajanja operacije, što dodatno povećava anksioznost kod pacijenata, odnosno daje veće šanse za nastanak intraoperativnih komplikacija.

Na kraju, ova operacija i dalje tehnički ne može da se izvede kod većeg broja pacijenata zbog slabije pristupačnosti očne jabučice laseru (male oči, oči sa dubokim orbiatama, jako stiskanje oka, itd.).

doktor medicine, specijalista oftamologije at Klinika Svjetlost, Banja Luka | Website | + posts

Još od ranog djetinjstva bio sam oduševljen oftalmologijom, za mene najljepšom granom medicine. Pošto sam ujedno bio i dijete profesora oftalmologije, za mene je put moje karijere bio sasvim jasan i vidljiv. Nakon završetka srednje škole i uspešnog okončanja studija na Medicinskom fakultetu Banja Luka, radio sam sve što je bilo moguće kako bih se jednog dana mogao zvati i „oftalmologom.“ Sreća mi se osmijehnula, te sam nedugo po završteku studija dobio specijalizaciju iz oftalmologije u Kliničkom centru Banja Luka.

Trud i rad svakog ambicioznog i vrijednog studenta je bezvrijedan ako uz njega nije talentovan, požrtvovan i nesebičan mentor. U mom slučaju, to su bila dvojica ljudi koji su mi omogućili da u profesionalnom smislu postanem ovo što danas jesam. Prva osoba je moj pokojni otac, koji mi nije samo prenio ljubav prema oftalmologiji, nego je bio i najveća podrška mojoj karijeri. Druga osoba je moj „drugi otac“, prof. Nikica Gabrić, osnivač i vlasnik Klinika Svjetlost. On me je učio ne samo oftalmologiji i najnovijim vještinama, nego i filozofiji i psihologiji života. Zahvaljujući njemu, danas sam ne samo bolji oftalmolog, nego i bolji čovjek.

Liječenje bolesti oka nije uvijek lako, ali je sigurno uvijek interesantno. Živjeti i raditi u zemlji u razvoju i regionu punom izazova nije nikada bez uzbuđenja. Stoga sa ponosom mogu da kažem da sam bio dio tima koji je, sada već davne 2008. godine, prvi put izveo operaciju laserske korekcije dioptrije u Bosni i Hercegovini. Danas su refraktivne hirurške procedure, kao što su LASIK, Epi-LASIK, PRK i LASEK dio moje svakodnevne rutine i istinski nikada ne bih mogao biti srećniji zbog toga.

Osim mojih svakodnevnih stručnih i naučnih aktivnosti, uživam i u menadžerskim poslovima. Već skoro osam godina na čelu sam Klinike Svjetlost u Banjaluci. Svi moji saradnici, doktori i medicinske sestre, su vrijedni mladi ljudi na koje sam svaki dan sve više ponosan.