Dr. Bojan Kozomara

Tabela sadržaja

Operacija kapaka smanjuje nastanak migrena

Kozmetičke operacije kapaka koje uključuju i resekciju pojedinih nerava ispod površine kože mogu pozitivno uticati na smanjenje nastanka migrena, pa čak i na potpuni nestanak njihovih simptoma.

Ovi podaci zapravo su otkriveni slučajno, kod pacijentkinja kojima je prethodno urađena operacija korekcije gornjih kapaka, odnosno blefaroplastika. Naime, sve pacijentkinje su bile srednje ili starije životne dobi, a većina njih je bolovala od migrene još od rane mladosti. Nakon korekcije kapaka primijetile su da se učestalost migrena znatno smanjila, a kod nekih je potpuno i nestala.

Pokušaj liječenja migrena hirurškim putem ima dugu istoriju, ali sa minimalnim uspjehom. Tačnije, prvi ciljevi liječenja bili su vezani upravo za prekid kontinuiteta pojedinih površinskih nerava na čelu, tzv. “trigger” nerava, za koje je dokazano da učestvuju u nastanku migrenoznih bolova. Međutim, pokazalo se da je procedura previše invazivna, te da zapravo ne postoje validni rezultati koji bi podržali njenu daljnju primjenu.

Sa druge strane, korekcija kapaka, odnosno blefaroplastika, je metoda koja se danas sve više koristi u kozmetičke svrhe, ali ima i svoju funkcionalnu ulogu. Odstranjenje viška kože na gornjim kapcima, odnosno incizije na ovom dijelu lica, takođe prekidaju “trigger” nerve koji uzrokuju nastanak migrena, te se ovom spoznajom blefaroplastika kod nekih pacijenata može smatrati ne samo metodom koja povećava estetiku i poboljšava funkcionalnost kapaka, nego ima i kurativnu ulogu. Ovi podaci sigurno su dobra polazna osnova za detaljnija istraživanja na ovom polju.

Ocijene post
doktor nauka, doktor medicine, specijalista oftalmologije at Spec. bolnica za oftalmologiju "Dr Kozomara" | Website | + posts

Bojan Kozomara (Banjaluka, 30. decembra 1978) je doktor medicine, specijalista oftamologije i direktor specijalne oftalmološke bolnice Svjetlost Banja Luka.

U svom rodnom gradu završio je Gimnaziju i Medicinski fakultet, a 2009. godine specijalizovao se za oblast oftamologije. 2016. godine postao je magistar medicinskih nauka iz oblasti oftamologije, a svoju profesiju usavršio je na Klinici za očne bolesti, VMA Beograd, Srbija, te na Klinici Oculistica Universita „Careggi“, u Firenci, Italija. Nakon završene specijalizacije u Italiji, odlučio se vratiti u rodnu Banjaluku i tu pokrenuti privatnu kliniku, koja će za vrlo kratko vrijeme postati popularna i prepoznatljiva u regionu, ali i svijetu.

Skip to content