Blog

Kako liječiti simptome alergije oka

  Pojavom sve većeg broja alergena, alergijske upale oka su sve češće među opštom populacijom. Iako se na prisustvo alergena ne može uticati, važno
Pogledaj više...

Smanjenje rizika od nastanka makularne degeneracije

Makularna degeneracija (MD) je termin koji se koristi da bi se opisalo nekoliko stanja koja utiču na centralni vid. Makula, koja se nalazi u
Pogledaj više...

Zamućenje vida nakon operacije katarakta i laserski tretman

Katarakta predstavlja proces starenja oka kod kojeg dolazi do zamućenja očnog sočiva. Uzrok može biti urođeno stanje, posljedica korišćenja određenih lijekova, trauma ili proces
Pogledaj više...

Daltonizam

Daltonizam predstavlja poremećaj kod kojeg ne postoji mogućnost razlikovanja dvije ili više boja, najčešće crvene i zelene. Takođe je moguće da nemaju mogućnost raspoznavanja
Pogledaj više...

Zašto treba posjećivati oftalmologa jednom godišnje?

Prilikom zakazivanja godišnjeg ljekarskog pregleda, ljudi često izostavljaju očni pregled. Međutim, pregled očiju je od ključnog značaja za cjelokupno zdravlje naročito sa starenjem. Godišnji
Pogledaj više...

Bolji rezultati LASIK-a sa pacijentima starijim od 20 godina

LASIK i druge refraktivne laserske procedure ostaju siguran put smanjenja i uklanjanja potrebe za sočivima i naočarima. Međutim, pronalaženje skrining metoda za potencijalne pacijente
Pogledaj više...