Dr. Bojan Kozomara

Tabela sadržaja

Pametna kontaktna sočiva kao pomoć u kontroli progresije glaukoma

Kontaktna sočiva u koja je ugrađen senzor mogu da pomognu ljekarima da odrede koji od pacijenata sa glaukomom ima veći rizik od progresije ove bolesti. Istraživači su otkrili određeni obrazac električnih signala koje emituju “pametna” kontaktna sočiva u korelaciji sa bržim tempom progresije glaukoma.

Glaukom je i dalje jedan od vodećih uzroka sljepila i primjenjujući ova otkrića, ljekari mogu bolje procijeniti rizik od progresije očitavanjem sa pametnih sočiva. Ono što se vidi u ovim mjerenjima je potpis koji ukazuje kod kojih pacijenata sa glaukomom će doći do pogoršanja, a kod kojih je stanje relativno stabilno, što se ne može uraditi sa ranijim mjerenjem očnog pritiska.

Rezultati istraživanja takođe mogu biti u vezi sa korišćenjem sočiva za procijenu liječenja glaukoma.

Jedan od glavnih indikatora glaukoma je visok pritisak u oku, ili intraokularni pritisak. Ljekari često provjeravaju očni pritisak da bi procijenili zdravlje očiju pacijenata. Međutim, ovi testovi daju samo trenutni prikaz stanja i nepraktični su za korišćenje noću kada očni pritisak obično raste. Sa pojavom pametnih kontaktnih sočiva koji prate pacijente u kontinuitetu, naučnici se nadaju da će riješiti taj problem. Za ovu studiju, testirana su sočiva na 40 pacijenata između 40 i 89 godina starosti koji se liječe od glaukoma zatvorenog ugla, koji je jedan od najčešćih oblika bolesti. Pacijenti su nosili pametna kontaktna sočiva 24 sata, i tokom noći dok su spavali.

Senzor na kontaktnom sočivu detektuje promjene u krivini sočiva. Kako varira očni pritisak, mijenja se krivina, stvarajući električni signal koji se šalje na bežični uređaj koji bilježi signale. Slično kako elektrokardiogram pokazuje otkucaje srca, profil signala sa pametnih sočiva indirektno ukazuje na promjene očnog pritiska tokom vremena. Naučnici su pronašli da pacijenti sa strmijim „šiljcima“ skale snimljenim preko noći i većim brojem „vrhova“ (pikova) u svom ukupnom profilu signala imaju tendenciju ka brzoj progresiji glaukoma.

doktor medicine, specijalista oftamologije at Klinika Svjetlost, Banja Luka | Website | + posts

Još od ranog djetinjstva bio sam oduševljen oftalmologijom, za mene najljepšom granom medicine. Pošto sam ujedno bio i dijete profesora oftalmologije, za mene je put moje karijere bio sasvim jasan i vidljiv. Nakon završetka srednje škole i uspešnog okončanja studija na Medicinskom fakultetu Banja Luka, radio sam sve što je bilo moguće kako bih se jednog dana mogao zvati i „oftalmologom.“ Sreća mi se osmijehnula, te sam nedugo po završteku studija dobio specijalizaciju iz oftalmologije u Kliničkom centru Banja Luka.

Trud i rad svakog ambicioznog i vrijednog studenta je bezvrijedan ako uz njega nije talentovan, požrtvovan i nesebičan mentor. U mom slučaju, to su bila dvojica ljudi koji su mi omogućili da u profesionalnom smislu postanem ovo što danas jesam. Prva osoba je moj pokojni otac, koji mi nije samo prenio ljubav prema oftalmologiji, nego je bio i najveća podrška mojoj karijeri. Druga osoba je moj „drugi otac“, prof. Nikica Gabrić, osnivač i vlasnik Klinika Svjetlost. On me je učio ne samo oftalmologiji i najnovijim vještinama, nego i filozofiji i psihologiji života. Zahvaljujući njemu, danas sam ne samo bolji oftalmolog, nego i bolji čovjek.

Liječenje bolesti oka nije uvijek lako, ali je sigurno uvijek interesantno. Živjeti i raditi u zemlji u razvoju i regionu punom izazova nije nikada bez uzbuđenja. Stoga sa ponosom mogu da kažem da sam bio dio tima koji je, sada već davne 2008. godine, prvi put izveo operaciju laserske korekcije dioptrije u Bosni i Hercegovini. Danas su refraktivne hirurške procedure, kao što su LASIK, Epi-LASIK, PRK i LASEK dio moje svakodnevne rutine i istinski nikada ne bih mogao biti srećniji zbog toga.

Osim mojih svakodnevnih stručnih i naučnih aktivnosti, uživam i u menadžerskim poslovima. Već skoro osam godina na čelu sam Klinike Svjetlost u Banjaluci. Svi moji saradnici, doktori i medicinske sestre, su vrijedni mladi ljudi na koje sam svaki dan sve više ponosan.