Dr. Bojan Kozomara

Tabela sadržaja

Senilna degeneracija makule

U posljednje dvije decenije mnogo pažnje u modernoj oftalmologiji poklanjano je medikamentoznom liječenju bolesti retine, posebno makularnih degeneracija.

Senilna makularna degeneracija je trenutno najčešći uzrok slabog vida, pa čak i sljepila kod osoba starije životne dobi. U zavisnosti od njihove forme i načina nastanka, ove degeneracije se dijele na dva tipa-suha i vlažna forma.

Suha forma je najčešća forma ove bolesti, odnosno zastupljena je u oko 85-90% svih makularnih degeneracija. Nastaje zbog ateroskleroze kapilarne mreže u samoj makuli, što posljedično dovodi do nakupljanja otpadnog materijala metabolizma ćelija makule (druze), te do njihovog trajnog oštećenja. Pacijent osjeća pogoršanje centralnog vida, tačnije mutninu u vidu „mrlje“ ispred oka koje je zahvaćeno, dok je periferni vid i dalje očuvan. Ova forma makularne degeneracije može preći u vlažnu formu. Nažalost, do sada nije pronađen lijek za suhu degeneraciju makule, ali pacijenti koji je imaju neće ostati slijepi, jer im uvijek ostaje dobro očuvan periferni vid.

Sa druge strane, vlažna forma degeneracije makule je mnogo rjeđa, odnosno javlja se u svega 10-15% slučajeva. Ipak, ova forma ima mnogo bržu progresiju i može dovesti do trajnog gubitka vida, posebno ako se kasno otkrije. Za razliku od suhe forme, kod vlažne forme, uz nakupljanje otpadaka metabolizma, dolazi i do pucanja kapilara makule, odnosno do izlijevanja krvi u samu makulu, ili ispred nje. Zbog toga je gubitak vida praktično trenutan, a u zavisnosti od količine izlivene krvi nastaje i trajno oštećenje vida.

Za razliku od suhe forme, vlažna forma može da se liječi tzv. anti-VEGF lijekovima u vidu injekcija koje se po potrebi mogu davati i po nekoliko puta.

Takođe, vlažna degeneracija makule se često javlja samo na jednom oku.

Terminalne faze obe forme degeneracija makule jeste stvaranje ožiljka u makuli.

U zavisnosti od forme degeneracije ožiljci mogu da budu u vidu geografske atrofije (suha forma), ili glioznog ožiljka (vlažna forma). Trenutno ne postoji metoda kojom bi se ožiljci mogli ukloniti.

Više u videu:

 

doktor medicine, specijalista oftamologije at Klinika Svjetlost, Banja Luka | Website | + posts

Još od ranog djetinjstva bio sam oduševljen oftalmologijom, za mene najljepšom granom medicine. Pošto sam ujedno bio i dijete profesora oftalmologije, za mene je put moje karijere bio sasvim jasan i vidljiv. Nakon završetka srednje škole i uspešnog okončanja studija na Medicinskom fakultetu Banja Luka, radio sam sve što je bilo moguće kako bih se jednog dana mogao zvati i „oftalmologom.“ Sreća mi se osmijehnula, te sam nedugo po završteku studija dobio specijalizaciju iz oftalmologije u Kliničkom centru Banja Luka.

Trud i rad svakog ambicioznog i vrijednog studenta je bezvrijedan ako uz njega nije talentovan, požrtvovan i nesebičan mentor. U mom slučaju, to su bila dvojica ljudi koji su mi omogućili da u profesionalnom smislu postanem ovo što danas jesam. Prva osoba je moj pokojni otac, koji mi nije samo prenio ljubav prema oftalmologiji, nego je bio i najveća podrška mojoj karijeri. Druga osoba je moj „drugi otac“, prof. Nikica Gabrić, osnivač i vlasnik Klinika Svjetlost. On me je učio ne samo oftalmologiji i najnovijim vještinama, nego i filozofiji i psihologiji života. Zahvaljujući njemu, danas sam ne samo bolji oftalmolog, nego i bolji čovjek.

Liječenje bolesti oka nije uvijek lako, ali je sigurno uvijek interesantno. Živjeti i raditi u zemlji u razvoju i regionu punom izazova nije nikada bez uzbuđenja. Stoga sa ponosom mogu da kažem da sam bio dio tima koji je, sada već davne 2008. godine, prvi put izveo operaciju laserske korekcije dioptrije u Bosni i Hercegovini. Danas su refraktivne hirurške procedure, kao što su LASIK, Epi-LASIK, PRK i LASEK dio moje svakodnevne rutine i istinski nikada ne bih mogao biti srećniji zbog toga.

Osim mojih svakodnevnih stručnih i naučnih aktivnosti, uživam i u menadžerskim poslovima. Već skoro osam godina na čelu sam Klinike Svjetlost u Banjaluci. Svi moji saradnici, doktori i medicinske sestre, su vrijedni mladi ljudi na koje sam svaki dan sve više ponosan.