Dr. Bojan Kozomara

uticaj vještačkog svjetla

Da li je plavo svjetlo štetno za naše oči?

,

Kolika je uloga plavog svjetla sa ekrana na naše redovne noćne aktivnosti? Od pojave sprava sa kojima se, držeći ih u rukama, može pristupiti
Pogledaj više...
Skip to content