Dr. Bojan Kozomara

Tabela sadržaja

Važnost tačnog uklanjanja viška kože gornjih kapaka: Koja je „prava mjera“?

Foto: Canva

Sigurno jedan od pet najčešćih upita koje dobijem od pacijenata na predoperativnim konsultacijama je „Da li će biti uklonjeno tačno sve što je višak?“

Uspješnost operativnog zahvata blefaroplastike gornjih kapaka ogleda se upravo u tome da li kapci imaju novi izgled, da li je uklonjen sav višak kože, i to bez ugrožavanja normalnog funkcionisanja oka.

Koliko je dovoljno?

Prije svake blefaroplastike gornjih kapaka pacijentu se označava višak kože koji treba da se ukloni. Postoji nekoliko tehnika kojima označavanje može da se uradi, a dvije najčešće su u stojećem i ležećem položaju.

Iako ne postoji bitnija razlika u rukama iskusnog hirurga, metoda koju ja lično preferiram je označavanje viška kože u stojećem položaju pacijenta. Na ovaj način se pod dejstvom gravitacije prikaže tačan višak kože, te se u potpunosti poništi djelovanje frontalnog mišića koji može da „maskira“ stvarni višak povlačenjem obrve prema korjenu kose.

Foto: Canva

A ako se ukloni previše?

Statistika kaže da iskusni hirurg na 10.000 uspješnih operacija uklanjanja viška kože sa gornjih kapaka može da ima jednu koja je djelimično uspjela, ili nije uspjela uopšte.

Međutim, na 9 od 10 operacija koje ne uspiju i djeluju kao da je uklonjeno više kože od potrebnog, razlog nije pogrešno predoperativno obilježavanje, nego stvaranje ožiljka koji povlači kožu i daje osjećaj prevelikog uklanjanja.

Predoperativno označavanje viška kože je ključno za pozitivan ishod operacije. Stoga je važno odabrati iskusnog hirurga koji će najbolje ocijeniti koliko viška kože postoji i kako ga najbolje obilježiti i ukloniti.

Ocijene post
doktor medicine, specijalista oftamologije at Klinika Svjetlost, Banja Luka | Website | + posts

Dr Bojan Kozomara (Banjaluka, 30. decembra 1978) je doktor medicine, specijalista oftamologije i direktor specijalne oftalmološke bolnice Svjetlost Banja Luka.

U svom rodnom gradu završio je Gimnaziju i Medicinski fakultet, a 2009. godine specijalizovao se za oblast oftamologije. 2016. godine postao je magistar medicinskih nauka iz oblasti oftamologije, a svoju profesiju usavršio je na Klinici za očne bolesti, VMA Beograd, Srbija, te na Klinici Oculistica Universita „Careggi“, u Firenci, Italija. Nakon završene specijalizacije u Italiji, odlučio se vratiti u rodnu Banjaluku i tu pokrenuti privatnu kliniku, koja će za vrlo kratko vrijeme postati popularna i prepoznatljiva u regionu, ali i svijetu.

Skip to content